Sportuj v pohodě, ušetři svou kapsu i nervy.

Sezóna cyklistům zdaleka nekončí, pro mnohé je sport venku celoroční záležitostí, ať už v sedle kola nebo pak v zimních měsících na svahu hor. I proto je následující téma aktuální v kterýkoliv čas… Téma pojištění

Tak jako platí pravidlo „ Vidět a být viděn“, mělo by platit „být pojištěn a být zajištěn“. Tedy mít pojištěné své zdraví, ale také  škodu, kterou mohu sám způsobit.

Cyklisté a chodci jsou nedílnou součástí silničního provozu zároveň, na rozdíl od řidičů aut ale nemají povinné ručení, které by je v případě způsobené škody ochránilo.Škodu může cyklista způsobit  nejen při samotném sportovním výkonu, příkladem je srážka s jiným cyklistou, chodcem, mimo veřejnou komunikaci.  Ale mnohem větší pravděpodobností je  nehoda v silničním provozu.

V obou případech pravděpodobně vznikne škoda na majetku i na zdraví, z toho ale často vyplývá jiná finanční škoda, například náklady na právní zastoupení, ušlou mzdu, náklady na následnou rehabilitaci, pečovatele, atd. Nový občanský zákoník výrazně posílil prostor pro nároky poškozených, částky se mohou vyšplhat do závratných čísel.

Ani lidumil vás nemusí ochránit…
I v případě, že při kolizi s autem, kdy poškozený řidič vozidla navrhne dohodu, že škodu na vozidle uhradí ze svého havarijního pojištění, může pro vás nastat problém, protože pojišťovna následně může škodu vymáhat  regresí. (nárokování škody u osoby, která škodu způsobila).

Řešením je pojištění odpovědnosti, které si v pojišťovnách můžete sjednat buď jako součást pojištění majetku (domácnosti) nebo  samostatně. Vztahuje se i na dopravní nehody zaviněné při jízdě na kole, ale i na ostatní sportovní aktivity během celého roku. U pojištění majetku jsou u většiny pojišťoven pojištění všichni členové domácnosti.

Co si ohlídat?

Nečekejte tady doporučení konkrétní pojišťovny, trh nabízí velké spektrum možností, produktů, každý z nás má finální parametr výběru nastavený jinak. Co ale platí obecně?

Při sjednávání je důležité promyslet rozsah a výši krytí a pečlivě přečíst pojistné podmínky, včetně výluk a územní platnosti pojištění. Určitě stojí za to věnovat čas výběru pojišťovny a zvolit tu, která má nabídky s minimálním množstvím výluk v pojistných podmínkách. Ušetříte si tím následné rozladění… 

Pozor na alkohol

Pivo nebo vinný střik, který jste si dala na oblíbené cyklostezce osvěží, ale..
Pamatujte na to, že pojišťovny vám mohou výplatu pojistného plnění krátit, případně zcela odmítnout. Platí to především pro případy, kdy způsobíte škodu či zraníte jinou osobu, ale i sebe, pod vlivem alkoholu nebo omamných látek. Sice před časem prošla senátem novela zákona o nulové toleranci alkoholu, která povoluje cyklistům na cyklostezkách, v obcích a na silnicích třetí třídy mít až 0,8 promile alkoholu v krvi, ale požitý alkohol nesmí ovlivnit schopnost řídit kolo. 

Helma je nutnost

Nevozíte na kole helmu?  V případě nehody, kdy jí cyklista nemá, může být pojistné plnění ponížené. Neznamená to, že by byl cyklista bez nároku, ale pokud by jeho zranění hlavy mělo přímou souvislost s tím, že neměl cyklistickou helmu, nedostane 100 procent pojistného plnění. 

img-cycle_protect

Pojistěte správně kolo

Kvalitní sportovní vybavení není v dnešní době levná záležitost. Často v garáži nebo kočárkárně “parkujete” dražší jízdní kola než samotné auto. Při pojištění domácnosti sice kolo spadá do majetku domácnosti, ale většinou je částka plnění poměrně nízká.  I proto se trhu objevilo pojištění cílené na pojištění sportovní výbavy, které kryje částky do 150 tisíc korun. Tímto pojištěním se kryjí rizika odcizení, ale například pádu kola z nosiče ze střechy auta. Co je důležité, že si tuto nehodu můžete způsobit i sama, přesto se pojištění vyplácí. Tedy získáváte krytí rizik….vlastní zapomnětlivosti nebo roztržitosti.

Stále problematickou oblastí je odcizení kol z volného prostranství, na které se pojištění nevztahuje. Ale pozor: ani kolo volně odložené v místnosti pro kola, pod zámkem ve společných bytových jednotkách. Pro pojistné plnění musí být ještě samostatně uzamčené!

Malé resumé

  • vyberte si pojišťovnu, která nemá příliš výluk
  •  pojištění zodpovědnosti za způsobenou škodu domluvte na částku 5 mil a výš,  nový občanský zákoník posílil nároky poškozených
  • využijte služby nezávislého pojišťovacího poradce, který pracuje v oboru delší dobu a dokáže vypracovat nabídku  alespoň dvou nebo tří pojišťoven
  • využijte služby nezávislého pojišťovacího poradce, který pracuje v oboru delší dobu a dokáže vypracovat nabídku  alespoň dvou nebo tří pojišťoven
  • kolo v zamčené „kolárně“, musíte mít zajištěné ještě svým vlastním zámkem
  •  na kolo, in line brusle, lyže vozte helmu a eventuelně další ochranné pomůcky, v případě pojistné události si ušetříte možné komplikace

 

Autor: Kája P.
odborná konzultace: Martin Heřman, Kapitol, pojišťovací a finanční poradenství

 

Kája Polívková on Facebook
Kája Polívková