Dámy na kole podporují projekt SPORT POMÁHÁ

Server Dámy na kole není jen o profesionálních cyklistice v dámském pojetí, ale je také o rodině a čase stráveným s dětmi, třeba na kole. I proto jsme se rády mediálním partnerem projektu, který podpoříme i aktivně….

Projekt Sport pomáhá, podporuje zejména sportovní aktivity sociálně hendikepovaných dětí. Prostřednictvím neziskové organizace ano, ANO získává prostředky na realizaci, ať už jde o pořádáním sportovních akcí, benefic, nebo podpora od sportovních organizací, podniků i od sportovců samotných.

„Forma pomoci ANO, ANO je jiná, než je běžné. Finanční a materiální pomoc je nástrojem nikoli cílem. Nikdy se nejedná o pouhé poskytnutí potřeby, či splnění přání. Takovýto postup vede k deformaci životního postoje a chování u dětí v dospělosti. Dojde k zafixování toho, že pomoc vždy přijde a že na ní má jako sociálně slabý samozřejmý nárok. Na základě zkušenosti a přesvědčení, že se o mne vždy někdo postará, se stane pohodlnějším čekat na pomoc než ji aktivně hledat.“ říká zakladatelka projektu Ludmila Zachová.

Hlavní součástí procesu pomoci je zapojení „dárce“ v roli kouče, vzoru a motivátora. Tento vzor, který u dětí ze sociálně problematického prostředí velice často chybí nebo je málo zřetelný, má velice důležitý vliv na další vývoj v oblasti osobní zodpovědnosti za sebe, své chování a vůči okolí. Dárce svým příkladem ukazuje chybějící model zodpovědného chování. Ukazuje, že za vším je třeba hledat úsilí a že problémy řeší konkrétní lidi, nikoli stát nebo velké nadace.

11026034_1540106099583166_4935365186604050702_n

Pro dárce je toto možnost předat část svého životního postoje obdarovanému a pomoci tak i sám sobě a prostředí, ve kterém žije, pozitivním vlivem na další vývoj sociálně ohroženého dítěte. Proto je třeba chápat podporu v rámci tohoto projektu nejen jako prostou materiální pomoc ale jako významný příspěvek k ovlivnění a snížení četnosti problematického chování (které může při nedostatečné pozornosti na jeho řešení vést až k ohrožení stability a prosperity naší společnosti) dospívajících dětí i dospělých v blízké i vzdálenější budoucnosti.

 

Akce, na kterých můžete projekt podpořit:

14. 5. 2016 – Halda 2016 21.5. 2016 – Hostivice Run
22. 5. 2016 – Král vrchařů
4. 6. 2016 – Berounský cyklísek
25. 6. 2016 – Král vrchařů
4. 9. 2016 – Král vrchařů
24. 9. 2016 – Výběh na Sněžku
25. 9. 2016 – Poslední šlápnutí

Více o projektu na webových stránkách http://sportpomaha.cz

Autor: TZ

Kája Polívková on Facebook
Kája Polívková