VIDEO Alltraining Cycling Academy. Rozvoj rychlosti, síly a dynamiky výkonu

Jak ovlivnit další silovou složku ve výkonu – a to výbušnou sílu a rychlost? To se dozvíte v dnešním dílu ze série Alltraining Cycling Academy…

Na první pohled by se možná mohlo zdát, že rychlost není až zase tak důležitá. Není pravda, že rychlý potřebuje být jen spurter na konci závodu. Aniž byste si to uvědomovali, rychlost potřebujete při každém rozjezdu ze zatáčky, při reakci ve změně na tempo soupeře, při překonávání překážky či technické pasáže a zejména pak při spurtu do cíle. Změna rychlostních schopností na dovednosti je dlouhodobá a jejich ovlivňování patří k nejobtížnějším tréninkovým úkolům.

Trénink rychlosti vyžaduje znalost podmínek, metod, cvičení, principů, opatření a hlavně jejich dodržování v tréninkové praxi. V úvahách o rychlosti se často objevují pochyby, zda ji vůbec lze tréninkem ovlivnit, zda tento komplex schopností neurčují výhradně dědičné dispozice. Rychlost ale nepochybně lze rozvíjet. Důležitou roli hraje věk. Maxima rozvoje rychlostních schopností jedinec většinou dosáhne v 18 až 21 letech. 

Ani pozdější věk však neznamená, že ovlivňování rychlostních schopností nemá naději na úspěch. Hlavním parametrem pro zlepšení rychlostních schopností v dospělosti a pozdějším věku je zlepšení tzv. rychlé krátkodobé výbušné síly. Trénink rychlostních schopností by měl probíhat průběžně během celého ročního tréninkového cyklu. Patří mezi takzvaný anaerobní trénink, kde se snažíme pohybovat úplně naplno, při velkém výdeji energie.

Nejvýznamnějším zdrojem energie jsou cukry, které hrají rozhodující roli při intenzivní jízdě. Proto je třeba, abyste byli dostatečně odpočatí. Tuto energii pak použijete jako zdroj při krátkých úsecích, abyste na kole jeli co nejrychleji. Čím rychleji nebo silověji budete šlapat do pedálů, tím více spotřebujete energie. Při intenzivním zatížení vznikají metabolické zplodiny, například kyselina mléčná, jejíž přítomnost se projeví jako bolest nohou. Pravidelným tréninkem na to tělo připravíte, tyto nelibé pocity oddálíte a i při intenzivním výkonu se budete cítit lépe. Budete se pohybovat zejména kolem maximální tepové frekvence. Její hodnota odpovídá maximální intenzitě, které je organismus schopen při zátěži dosáhnout a krátkodobě i udržet. Je to hodnota individuální a více než tréninkem je ovlivněna věkem.

S cíleným rozvojem rychlosti by měl začít každý cyklista už v zimě během všeobecné přípravy. Ve fázi speciální přípravy na kole bude trénink probíhat metodou přímého rozvoje rychlosti a užijete si při něm hodně intenzity a rychlé jízdy. Pro rozvoj rychlosti je důležité, abyste byli zejména dostatečně odpočatí a měli chuť ze sebe vydat maximum. Zaměřte se především na intenzitu. Ta bude v kontrastu s volnou kompenzační jízdou.

Terén pro trénink rychlosti by měl být rovinatý. Úseky volte vždy tak, abyste na nich byli schopni dosáhnout maximální rychlosti. Ideální je tedy asfaltová silnice, nejlépe bez provozu, která může být klidně i lehce z kopce. Směr je vždy po větru. Trénink na rozvoj rychlosti zařaďte po krátkém rozjetí, vždy v úvodu tréninku. Rychlostní úseky byste měli volit tak, že pojedete pouze do stovek metrů (15–20 sekund) v maximálním zatížení. Snažte se dosáhnout co největší rychlosti a maximálního úsilí.

Pokud budete trénovat s jiným cyklistou. Budete se tak moct spolu předhánět a spurtovat, jako byste jeli do cíle. Vždy je nutné mít na paměti dostatečný odpočinek, a pokud budete zpomalovat při dalším z úseků, je vhodné trénink ukončit a odjet i méně sérií, než jste měli původně v plánu. Poslední rada se týká měřené intenzity. Rychlostní úseky jsou poměrně krátké a pulz se zvýší až ke konci absolvovaného úseku. Proto se snažte dát do výkonu co nejvíce energie a snažte se kolo rozjet co největší rychlostí. Pokud se tep po absolvování několika úseků nezklidní, je to známkou toho, že už toho máte dost a je lepší trénink ukončit. Pokud bude tep naopak rychle padat, je to důkaz, že tělo na zatížení reaguje dobře a odpočinek můžete klidně zkrátit a tím i dohlédnout na to, aby byl trénink dostatečně efektivní.


Jak rozvinout rychlost v pozdějším věku
Celkový rozvoj silové složky výkonu a rychlostních schopností dovršuje maximální, výbušná neboli rychlá síla. V té se zlepšují zejména starší sportovci, kteří už nemohou zlepšit rychlost, ale jen sílu.

Tato výbušná síla je vaše absolutní síla, díky níž se zlepší rychlá akcelerace. Nejlépe ji rozvinete, když si dáte 5–10 rychlých 200metrových úseků. Nebo můžete trénovat při jízdě do stoupání, ovšem na těžký převod a co nejrychleji. Dobrým tréninkem je i rozjezd z místa na těžký převod po rovině Tento trénink absolvujte vždy na maximum a tepovou frekvenci při něm nesledujte, ta se zvýší až po absolvování úseku, kdy se bude pohybovat nad vaším anaerobním prahem.

Závěrem si zapamatujte, že rychlost potřebujete při každém pohybu, a proto její rozvíjení nepodceňujte. Zaměřte se zejména na rozvíjení rychlosti u dětí a mladých. V pozdějším věku už vždy rozvíjíte pouze výbušnou sílu. Pokud budete umět rychle reagovat na změnu tempa, ušetříte více energie, nikdo vám neujede a v cíli budete vždycky první.

Celým dílem vás prováděl trenér první třídy Mgr. Vojtěch Beran. Chcete také zapracovat na rozvoji své cyklistické vytrvalosti? Využijte služby Alltraining.cz.

Nezapomeňte sledovat novinky Alltranining.cz:

Autor: PR článek

Kája Polívková on Facebook
Kája Polívková