RUTINA s DNK. Tučnák na koleno

Další z variant, jak potrápit břišní svaly…

Častou chybou při posilování „bříška“ je opomíjení příčných břišních svalů. Tenhle cvik je osvědčený a měl by mít své místo ve vašem cvičebním rozvrhu.

Provedení:

  • Lehněte si zády na podložku. Pokrčte nohy a chodidla dejte kousek od trupu tak, že se dotýkají podložky. Nohy by měly být mírně od sebe. Zvedněte hlavu z podložky. Bedra jsou mírně nad podložkou.
  • Nepokrčené paže upažte. Dlaně směřují dolu. Paže se po dobu cvičení nesmí dotýkat podložky.
  • Prsty levé paže se dotkněte pravého kolena, tak že se mírně ukloníte do pravého boku. Vraťte se do výchozí polohy. Cvik proveďte na druhou stranu. Prsty pravé paže se dotkněte levého kolena.
  • Během cvičení nezapomeňte pravidelně a hluboce dýchat.
  • Pozor na příliš zvednutá bedra z podložky a na pokrčené paže. Pohyb paží střídejte a mějte je neustále propnuté.

Začněte tím, že provedete 12 opakování (6x pravá paže, 6x levá paže). Poté tělo uvolněte (doba odpočinku je individuální). Doporučený počet sérií: 3-4. Během cvičení držte hlavu nad podložkou. Stejně jako u jiných cviků na „bříško“, i zde platí, že pomalé cvičení je efektivnější.

Lucie Hamanová