Molekulární vodík jako recept pro restart organismu po covidu-19

Jak dostat tělo do formy, jak zlepšit virem a kašlem porušenou sliznici našich průdušek?

Experimentální výzkum, zaměřený na sledování účinků inhalace molekulárního vodíku na funkční stav organismu osob, které prodělaly onemocnění covidem-19, právě schválila etická komise Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. Ambiciózní projekt probíhá za významné podpory společností H2 World Health & Beauty Company z Ostravy.

„Ve studii se zaměřujeme se na širokou populaci. Už nyní nás oslovují lidé z řad profesionálních sportovců, ale i studenti a kolegové z fakulty, kteří mají zájem se na výzkumu podílet jako probandi, tedy testované osoby, “ říká vedoucí výzkumného projektu doc. PhDr. Michal Botek, Ph.D. z Katedry přírodních věd v kinantropologii z Fakulty tělesné kultury (FTK) UP v Olomouci.

„Molekulární vodík v žádném případě nepovažujeme za lék, ale spíše za nadějnou formu terapie, jejíž účinky na organismus v souvislosti s covidem-19 chceme důkladně prozkoumat,“ dodává.

Na FTK v Olomouci se zabývají vlivem molekulárního vodíku na lidské tělo více jak čtyři roky. Doposud byl výzkum zacílen především na jeho využití ve sportu, konkrétně jak administrace molekulárního vodíku působí na člověka během různých druhů zatížení, jak ovlivní fyzický výkon a průběh zotavení.

Molekulární vodík je plyn bez chuti a zápachu. Je to nejjednodušší molekula na světě. Je tak malý, že snadno proniká do těla, do všech tkání a buněk, přes různé bariéry, dokonce i do buněčného jádra. Je to nejsilnější a navíc selektivní antioxidant, reaguje jen se zdraví škodlivými radikály. Má prokázané protizánětlivé a regenerační účinky.

„Výsledky recentních experimentálních studií potvrzují, že molekulární vodík mimo jiné snižuje také zánětlivou reakci tzv. “cytokinovou bouři“, která je v odborných časopisech spojována s průběhem onemocnění covid-19. Protizánětlivého účinku a selektivně antioxidačních vlastností molekulárního vodíku bychom rádi využili i my jako jisté formy post-covidové terapie, která by měla přispět k utlumení únavy, k celkové revitalizaci organismu a ke snadnějšímu návratu lidí do běžného života,“ potvrzuje docent Botek.

Vybraní účastníci studie na FTK UP podstoupí nejprve vstupní vyšetření – spirometrii a test aktuální fyzické kondice v podobě šestiminutového chodeckého testu, při kterém se monitoruje saturace krve kyslíkem, subjektivní pocit vnímaného úsilí nebo míra dušnosti. Během dvoutýdenní intervence, která spočívá ve stodvacetiminutové  inhalaci molekulárního vodíku, mají probandi za povinnost si také monitorovat funkční stav organismu a zaznamenávat si subjektivní pocity únavy nebo kvalitu spánku. Po uplynutí dvou týdnů se dostaví na přetestování.

Řada lázeňských zařízení již nyní začíná nabízet postcovidové procedury, například Léčebné sanatorium Dr. Peták ve Františkových Lázních už v něm využívá i efekt molekulárního vodíku.

Ten se dostává do lidského těla běžně buď speciálně upravenou vodou (tzv. hydrogenovanou vodou), v tabletách anebo inhalací. „Z pohledu množství vodíku vpraveného do těla nám prozatím vychází nejlépe právě inhalace, i když jednotlivé způsoby administrace vodíku se mohou vzájemně doplňovat a zesilovat,“ vysvětluje docent Botek. Očekává se, že výsledky studie by mohly mít velký praktický dopad.

Reprezentační plavec Pavel Janeček

Nyní zůstává totiž velkou neznámou a zároveň i výzvou najít způsob, jak zajistit sportovcům bezpečný návrat do běžného tréninkového a zápasového rytmu po onemocnění covidem-19. „Podle informací, které se ke mně dostávají od kondičních trenérů, ale i od samotných sportovců, je evidentní, že odmazávání tréninkového manka a znovunabíráni ztracené kondice v mnoha případech neustále přibržďuje všudypřítomná únava a dušnost. Ze zkušeností s profi sportem si dovolím tvrdit, že bez použití sofistikovaných metod k hodnocení odezvy organismu během rekonvalescentního zatěžování, bude absence znalosti objektivních informací o každodenních změnách funkčního stavu organismu sehrávat klíčovou roli v efektivitě bezpečného návratu sportovců do standardní zátěže,“ vysvětluje docent Botek.

Kombinace systematické diagnostiky a aplikace molekulárního vodíku, které se využívá ve studii, může podle jeho názoru v budoucnu představovat úspěšnou post-covidovou rekonvalescentní strategii, a to nejenom pro sportovce. První výsledky budou známy koncem letošního roku.

Molekulární vodík není v České republice žádná novinka. Již v roce 2015 byl založen Davidem Maršálkem odborný The European Institute of Molecular Hydrogen Therapy. O pár let později také vznikla obchodní společnost H2 World Health & Beauty Company s.r.o. Cílem těchto organizací je prohloubení znalostí o molekulárním vodíku a zvýšení povědomí o zdravotních výhodách a jeho pozitivních účincích.

Autor: TZ

Kája Polívková on Facebook
Kája Polívková