Cyklista v silničním provozu. VIDEO Alltraining Cycling Academy

O tom, jak jezdit bezpečně v provozu, bude dnešní díl naší Alltraining Cycling Academy…

Mnoho cyklistů na kole jezdí, aby si zasportovalo a zlepšilo fyzickou kondici, ale stále více lidí kolo využívá i jako dopravní prostředek. A právě to si řekneme dnes.

Při jízdě na silnici je třeba dodržovat pravidla silničního provozu, která zaručují všem účastníkům bezpečný a plynulý pohyb. Kolo způsobilé pro jízdu po pozemní komunikaci musí být vybaveno dvěma na sobě nezávislými funkčními brzdami, musí obsahovat všechny doplňky včetně osvětlení při snížené viditelnosti (dle aktuální vyhlášky o pohybu na pozemních komunikacích) a dále musí splňovat  veškerá bezpečnostní kritéria. Cyklista smí táhnout i vozík o omezené velikosti, který splňuje oblíbený chariot (cyklobudka) pro přepravu malých dětí (či zvířat).

Při jízdě na vozovce je třeba, aby se cyklista choval zodpovědně, ohleduplně vůči motoristům a dodržoval pravidla silničního provozu.

Cyklista musí neustále sledovat silnici před sebou a reagovat na nenadálé situace. Jen tak dokáže rychle předejít jakékoliv nečekané kolizi. Na vozovce se musí pohybovat vždy po pravé straně a nikdy by se neměl dostat do protisměru. Ideální vzdálenost od krajnice vozovky nebo bílé čáry je 20 až 30 cm. To je proto, aby v případě ohrožení, zejména když ho míjí auto, zůstal nějaký manévrovací prostor a bylo možné se uhnout více vpravo.

Nedoporučuje se jezdit za bílou čárou, protože zde bývá vozovka znečištěná a hrozí defekt, či dokonce pád a není možné změnit směr jízdy a uhnout ještě víc vpravo.

Jedou-li společně dva cyklisté nebo jich je více, musí jet za sebou a při změně směru či objíždění překážky by měli správně signalizovat.  Vhodný rozestup u běžných cykloturistů, kteří využívají kolo jako dopravní prostředek, je 1-2 metry. To je proto, aby měl druhý cyklista dostatek času reagovat na nenadálé změny u jezdce před sebou. 

Skupina by měla být rozložena od nejzdatnějšího po nejslabšího jezdce, tak aby nejsilnější zvolil správné tempo přijatelné pro všechny a za nejslabším jezdcem skupiny jel někdo zkušený, kdo v případě nouze nenechá cyklistu samotného a dokáže i pomoct. Stejně by měla být rozložena také skupina dětí, kde by prvním a posledním jezdcem skupiny měl být zkušený dospělý cyklista, který zvolí správné tempo.

U skupiny nad 15 jezdců je vhodné, aby dospělý cyklista jel také uprostřed skupiny a zabránil tomu, že se skupina rozdělí.

Pro cykloturistický výlet doporučujeme skupinu maximálně 20 jezdců, v které je jízda ještě plynulá a bezpečná.

Děti by se samostatně neměly na kole na silnici vůbec pohybovat. Bez dospělého mohou vyjet na silnici od 10 let, do té doby jen za doprovodu osoby starší 15 let. To se nevztahuje na jízdu v obytné zóně či po cyklistické stezce. Cyklista mladší 18 let je povinen za jízdy použít ochrannou přilbu – musí ji mít nasazenou a řádně připevněnou.

Každý plánovaný úkon musí cyklista viditelně ukázat. Pokud nejede sám, je třeba, aby se signál nesl celou skupinou až k poslednímu jezdci. Ten změnu směru ukáže také, aby řidič věděl, že jednotlivec či skupina cyklistů bude odbočovat. Pokud se na silnici objeví překážka (např. díra, stojící automobil), je třeba s dostatečným předstihem plynule překážku objet, tak aby náhlá změna směru byla co nejmenší. 

Zvýšenou pozornost je třeba věnovat objíždění automobilů ve městě. U těchto automobilů se mohou nenadále otevřít dveře vystupujícím řidičem či pasažéry, a proto je plynulé objetí s minimální vzdáleností 1-1,5 metru od překážky doslova nutností. Při pomalé jízdě automobilů v koloně smí cyklista objet auto z pravé strany, musí však být velice ostražitý a počínat si nanejvýš bezpečně.

K tréninku a praktickému využití základních pravidel silničního provozu doporučujeme všem, kdo nemají řidičský průkaz, zejména tedy malým cyklistům, několikrát ročně vyrazit na dopravní hřiště, kde si lze rychle a jednoduše osvojit základní pravidla silničního provozu a naučit se všechny značky a situace, se kterými se můžete v běžném provozu setkat.

Před vyjetím do skutečného silničního provozu bychom měli bezpečně znát všechny základní signály, úkony a značky, se kterými se určitě setkáme. Základem je znalost signalizace při změně směru jízdy, barev semaforu, pravidla průjezdu na křižovatkách, kruhových objezdech a samozřejmě také znalost řady základních značek, kterými jsou: dej, přednost v jízdě, hlavní, vedlejší silnice, stop, jednosměrný provoz, zákaz vjezdu, přikázaný směr jízdy, slepá ulice a další, se kterými se běžně setkáváme.

Výkonnostní cyklisté, kteří závodní kolo využívají ke sportování, ho mohou používat v běžném provozu bez omezení.

Závodníci jsou na soutěžích zvyklí využívat celou šířku vozovky, to však pochopitelně neplatí na silnici. Při běžném pohybu v provozu pro ně neplatí žádná výjimka, která by zvýhodňovala jejich pohyb po běžné komunikaci a nemuseli by dodržovat pravidla silničního provozu. Pokud jedou sami či ve skupině, musí se držet také na pravé straně vozovky, řídit se pravidly silničního provozu a náležitě signalizovat. V zatáčkách, při střídání a bočním větru nesmí přesáhnout půlící čáru a dostat se do protisměru.

Pokud jede několik jezdců, pak většinou po dvou vedle sebe, tzv. ve dvojicích. Od sebe jsou vzdáleni asi 15-20 cm a v pelotonu pak jedou za sebou po 30-50 cm. Je důležité vědět, že v České republice není tento způsob jízdy ve dvojicích v pelotonu na rozdíl jiných evropských zemí oficiálně povolen, jak se mylně mnoho cyklistů domnívá.

Pokud jedou dva cyklisté a více, měli by jet pouze za sebou v zákrytu. Výjimka se týká pouze cyklostezek, kde mohou plně využít celou šířku stezky, a vejdou-li se dva vedle sebe, mohou jet i ve dvojici.

Pro všechny cyklisty platí, že nesmí jezdit po chodníku, pěší zóně a všude tam, kde by měl cyklista sesednout z kola (na což upozorňují značky). Velmi důležité je korigovat rychlost tak, aby byl cyklista schopný reagovat na nečekané situace a vždycky dokázal kolo bezpečně zastavit.

Řidiči automobilů by měli cyklisty objíždět ve vzdálenosti 1,5 metru a nijak je neohrožovat. To se však mnohdy nestává, a proto je vhodné vybírat trasy s co nejmenší hustotou provozu, cyklostezky či například jezdit po stezkách v lese určených pro cyklisty, kde si jízdu vychutnáte naplno.

Nezapomeňte, že jste účastníky silničního provozu a tolerance k alkoholu je nulová. Pivem či jiným alkoholickým nápojem se osvěžte až v cíli.

Celým dílem vás prováděl trenér první třídy Mgr. Vojtěch Beran. Chcete cíleně zlepšit váš cyklistický výkon a své tělo chcete zatěžovat efektivně bez chyb a omylů? Využijte naše služby: 

Nezapomeňte sledovat naše novinky:

► Web: www.alltraining.cz

► Facebook: www.facebook.com/alltraining.cz/

► Instagram: www.instagram.com/alltraining.cz/

Kája Polívková on Facebook
Kája Polívková