RUTINA s DNK. Přitahovačka

Dnes to bude bolet. Ale co bychom pro vypracované bříško neudělaly…


Dnešní RUTINA se zaměří na břišní svalstvo. Cvik je to otestovaný a velmi účinný.  Jeho předností je, že neomrzí. Má hned několik variant provedení. A ty vám dnes představíme.

Provedení:

  • Lehněte si zády na podložku. Ruce nechte podél těla dlaněmi k zemi.
  • Nyní jste ve výchozí poloze.
  • Hlavu nechte položenou na podložce, stejně jako ruce a současně přitáhněte kolena co nejvíce k trupu. Nyní jste v cílové poloze.
  • V této poloze posuňte dlaně pod zadeček tak, abyste poté, co budete vracet nohy zpět, ucítily zadeček na kloubech prstů na rukou. To si vyzkoušejte.
  • Poté vraťte nohy do výchozí polohy, ale tak, aby se nedotýkala lýtka podložky.
  • Cvik opakujte.
  • Během cvičení pravidelně dýchejte.

TIP DNK: zkuste další varianty cviku. Nechte hlavu po celou dobu cvičení nad podložkou. Mějte po celu dobu cvičení ruce na hrudi.

Výchozí pozice
Cílová pozice
Provedení cviku s hlavou nad zemí po celou dobu cvičení
Správné provedení cviku nohy nad podložkou a dlaně částečně pod zadečkem.
Provedení cviku s rukama na hrudi

 

Začněte tím, že provedete 10 opakování bez doteku nohou podložky. Poté tělo uvolněte. Doporučený počet sérií: 3. Po určité době zvyšte počet opakování a upravte délku odpočinku. V případě časového hlediska začněte tím, že budete aktivně cvičit po dobu 20 sekund. Během cvičení se soustřeďte na co největší přitažení kolenou k trupu. Opakujeme se, ale při cvičení bříška je nejdůležitější dýchání.

Lucie Hamanová