RUTINA s DNK. Soupaž na jedné noze

Dnešní RUTINA nakoukne pod pokličku lyžařského tréninku…


Stabilita – čím je vaše dovednost dokonalejší, tím líp pro všemožné sporty, do kterých se pustíte. A to platí samozřejmě jak pro lyže, tak i pro kolo.

 

Provedení:

  • Vzpřímeně si stoupněte na podložku. Kotníky mírně od sebe. Poté se současně postavte na levou nohu (koleno mírně pokrčte), mírně se předkloňte s pažemi nataženými před sebe na šířku ramen a pravou nohu zakopněte.
  • Dívejte se pod sebe. Nyní jste ve výchozí poloze.
  • Současně přitahujte obě paže podél těla, jako byste se chtěly odrazit hůlkami, a koleno pravé nohy přitáhněte k tělu. Nyní jste v cílové poloze.
  • Chvíli v této pozici vydržte a poté se vraťte do výchozí polohy. Cvik opakujte.
  • Cílem je držet rovnováhu, kdy váha těla je přední noze.
  • Při správném provedení z pohledu zepředu se tělo nevychyluje z osy do strany.

Začněte tím, že provedete sérii, kterou představuje 5 opakování na levou nohu a poté 5 opakování na pravou nohu. Poté si odpočiňte a proveďte další sérii cvičení (doba odpočinku je individuální). Doporučený počet sérií: 3. Během cvičení dbejte zejména na správné provedení. Cvičte pomalu a nikam nespěchejte.

Kája Polívková on Facebook
Kája Polívková