Krásná a zdravá – díl II. Základní protažení po tréninku.

Druhý díl seriálu Krásná a zdravá, věnujeme již konkrétním cvikům na protažení svalů, které při jízdě na kole zatěžujeme. Průvodkyní nám bude opět fyzioterapeutka a aktivní cyklistka, Petra Krtičková.

V minulém díle jsme si osvětlily, základní pojmy pro strečink a dozvěděly se, jak to s tím protahováním vlastně je. Nyní je tedy čas převést vše do praxe a ukázat si jednoduché cviky pro Vaše tělo, ztuhlé po jednostranné zátěži na kole. Protahovacích cviků existuje celá řada a je vhodné cviky obměňovat a nesetrvat pouze u níže uvedených, budou nám ale sloužit jako výborný odrazový můstek. Proč a jak co nejlépe jednotlivé cviky dělat, nám opět poradí zkušená fyzioterapeutka ze společnosti RE-FORMA, Mgr. Petra Krtičková.

 

f50648a0-8073-44e7-8df7-d6d4cee84068 II
Svaly, které jsu na kole hnací silou a mají tendenci ke zkracování-tzv. posturální svaly (červeně označeny).

Kdo pozorně četl první díl, tak již ví, že v konečné poloze nebude hmitat, protažení bude v tahu, ale nikoli v bolesti. Výdrž v poloze je vhodná mezi 15 – 45 sekundami. To co ovlivňuje délku výdrže je odpor tkání. Tento parametr je ale hodně individuální. Jak tedy na to? Je vhodné v poloze vydržet v tahu a čekat na „fenomén tání“. Tzv. release fenomén následuje po předpětí v bariéře svalu a měkkých tkání (kde to začne táhnout). V této bariéře se snažíme vytrvat a následně se po několika sekundách objeví „mírné povolení tahu“. To je ono, tání na které čekáme! Vazivo se svaly v tu chvíli začnou pracovat. Tah však nepovolujeme a využijeme nové možnosti se dostat dále. Ještě vydržíme, ještě lehce dotáhneme a jsme zase o něco protaženější a ohebnější! Tento proces ideálně 2-3x zopakujeme. Při strečinku nikam nespěcháme, ani při dostávání se do výchozí pozice.

5 pravidel správného strečinku

1. Samozřejmostí je sladění dechu. Většina svalů našeho těla povoluje s výdechem. Release fenomén tedy přichází s výdechem. Nikdy během protahování dech nezadržujeme.
2. Výchozí poloha by neměla být posturálně náročná. Pokud tedy máme pocit, že spíše lovíme stabilitu, je vhodné se u cviku opřít či úplně položit, pokud je to možné.
3. Svaly protahujeme vždy zahřáté, tudíž v našem případě po kole.
4. Klíčem k úspěchu je pravidelnost ! Protáhování by mělo by být samozřejmostí nejen po závodě a tréninku, ale třeba i po dlouhém sedu v kanceláři či automobilu. Pamatujte že největší účinnost má do 30 minut po výkonu.
5. Opatrně při zranění. Pokud je sval nějaká část těla či sval zraněný, je třeba se před strečinkem poradit s fyzioterapeutem.

Nyní si ukážeme šest základních cviků z řady statického strečinku pro svaly nejvíce a nejčastěji zkrácené právě z kola.

ILIOPOLAS

1) Bedrokyčlostehenni sval – tzv. iliopsoas

Proč protahovat: při stažení svalu dochází k tahu za bederní obratle směrem vpřed, což může způsobovat bolesti zad. Na kole je sval zatížen staticky (aktivní v sedu) i dynamicky při tahu pedálu směrem vzhůru.

Sval začíná od bederních obratlů a vnitřní strany kosti pánevní a upíná se na kost stehenní.

Při protahování je třeba dbát na správnou výchozí pozici – provedeme nákrok a zkontrolujeme tupý úhel v obou kolenou. Ve výchozí pozici podsadíme pánev – tah by měl být cítit v oblasti třísla klečící nohy.

Provedení: táhneme pánev kupředu. Pro zvýšení tahu můžeme otočit trup za nakročenou končetinou a opřeme se o ni předloktím.

 

 

2) Zadní strana stehen – hamstringy

Proč protahovat: zkrácené hamstringy mění biomechaniku kolene a mohou způsobovat bolest v podkolenní jamce, v oblasti úponu k sedací kosti nebo na zevní straně kolene.

U strečinku hlídáme napřímenou páteř a kontrolujeme, kde cítíme tah.

Výchozí poloha je přednožení jedné dolní končetiny ve stoji či kleku s nataženým kolenem v před.

Provedení: Opíráme patu do podložky a táhneme hýždě ke stropu. Dle pocitu tahu lze rotovat nataženou dolní končetinu ven či dovnitř a cílit tak na stažená vlákna na zadní straně, která jsou více zevně či vnitřně.

 

PŘEDNÍ STEHENNÍ

3) Přední strana stehna – qadriceps femoris

Proč protahovat: sval je hlavním hnacím motorem při tlaku v před a dolů na pedál. Především přímá hlava tohoto svalu má tendenci se zkracovat. Výrazně pak ovlivňuje funkci kolena, nejvíce pohyblivost čéšky.

Výchozí poloha: stoj na jedné končetině a uchopíme za nárt protahovanou končetinu.

Provedení: Při nedostatečné stabilitě se opřeme o zeď a přitahujeme patu k hýždi. Pozor na zachování pánve v horizontální rovině a na udržení podsazené pánve.

 

ITB NAPÍNAČ

4) Napínač stehenní povázky – iliotibiální trakt (ITB)

Sval umožňuje unožení nohy v kyčelním kloubu a podpůrně pomáhá ohýbat kolenní kloub. Důležitý je pro stabilitu kyčle a kolene.

Proč protahovat: při šlapání dochází k neustálému tření a následné přetížení úponové šlachy vyvolá bolest na zevní straně kolenního kloubu.

Výchozí poloha: Stoj se zanožením a překřížením pravé dolní končetiny, která je natažená v koleni. Provedení: Provedeme předklon trupu a rotaci vlevo a uchopíme lýtko protahované končetiny. Tah je situován na zevní stranu pravého stehna i mírně pod koleno.

 

5) Vnitřní strana stehen –  krátké a dlouhé adduktory

Proč protahovat: zkrácení vede k přetahování kolene dovnitř při šlapání. To vede k přetížení vnitřní hrany kotníku, kolene i kyčle.

Výchozí poloha: krátké přitahovače na vnitřní straně stehen protáhneme lépe v sedu, s pokrčenými koleny a spojenými chodidly.

Provedení: S rovnými zády zatlačíme dlaněmi na kolena směrem dolů.

Výchozí poloha: Dlouhé adduktory protáhneme unožením do strany a tlakem pánve směrem dolů.

Tip: špička může být různě rotována nebo směřovat vertikálně i horizontálně  a budete protahovat jiné svaly…vyzkoušejte!

 

SOLEUS (2)

6) Lýtkový sval – triceps surae

Proč protahovat: prevence přetížení a zánětu Achillovy šlachy. Spolu s hamstringy jsou často viníky křeče lýtek při jízdě. Sval se dělí na 3 části. Dvě se upínají nad kolenem a třetí pod ním. Třetí část (soleus) má větší vztah k Achillově šlaše.

Výchozí poloha: výpad vpřed s mírným předklonem a oporou o zeď/židli.

Provedení: Protahujeme končetinu, která je natažená v koleni a pata je na zemi. Trup je tažen směrem kupředu.

Pro protažení soleu je varianta s pokrčeným kolenem. Chodidlo však přesuneme pod hýždě, pokrčujeme koleno a snažíme se o „sed na patu“.

Pozor na nejčastější chyby !

  • nedostatečné zahřátí před protahováním a krátká výdrž
  • protažení s bolestí – neplatí, že čím více bolí, tím to půjde rychleji, právě naopak!
  • nízká teplota okolí, resp. nedostatečné oblečení, pocit chladu
  • chybná technika provedení
  • vrozené neurologické poruchy způsobující nadměrně zvýšený svalový tonus (svalové napětí)

Těšte se na další pokračování, v kterém se zaměříme na svaly, které nás na kole drží a trpí…

Autor: Mgr. Petra Krtičková, Re-Forma
Foto: archiv autorky

Kája Polívková on Facebook
Kája Polívková