RUTINA s DNK. Výpady vpřed se zátěží

Dnes něco pro pěkné a pevné zadečky…

Klasické výpady jsme si již vyzkoušely, nyní je zkusíme vyšperkovat, aby pro nás měly ještě lepší výsledky. Ano, bude to náročnější, ale to nám nevadí. Zadeček a zadní stehna si máknou.

 

Provedení:

  • Vzpřímeně se stoupněte na povrch, který neklouže. Kotníky mírně od sebe. Do obou rukou si vezměte stejně těžkou zátěž. Paže mějte volně podél těla. Nyní jste ve výchozí poloze.
  • Pravou nohu vykročte dopředu před sebe, tak aby se celé chodidlo dotýkalo země. Paže mějte volně podél těla, nesmí se dostat před tělo nebo za tělo.
  • Koleno zadní levé nohy přibližte k zemi. Koleno se nesmí nedotýkat/opírat o zem.
  • Poté pravou nohu vraťte zpět do výchozí polohy.
  • Cvik proveďte na druhou nohu.
  • Během cvičení se dívejte před sebe a pravidelně dýchejte.
  • Po celou dobu cvičení mějte ramena v jedné rovině, vyrovnávejte stabilitu.
  • Při pohledu zepředu by chodidlo přední nohy nemělo být vychýlené do strany od osy těla.

 

TIP DNK: Mezistupeň mezi výpady a výpady se zátěží může být provedení cviku s upažením, kdy přidáte stabilizační složku.

Začněte tím, že provedete sérii, která představuje 5 opakování na pravou nohu a 5 opakování na levou nohu. Nohy během cvičení střídejte.  Poté si odpočiňte a proveďte další sérii cvičení (doba odpočinku je individuální). Doporučený počet sérií: 3- 4. Během cvičení dbejte zejména na správné provedení a hluboké dýchání.       

Pozor na chybné provedení. Obrázek vlevo: paže za tělem. Obrázek vpravo: paže před tělem.

Lucie Hamanová