RUTINA s DNK. Zadní klik

Dnes RUTINA s cvikem na horní končetiny, který je vhodný, jak vidíte, i pro těhulky…

Skvělý cvik zaměřený na triceps. Obtížnost si volíte tím, jak nízko své tělo dostanete. Naše provedení je ideální pro ženy. Siláci mohou paty nohou dát na druhou lavici a tím si zvýšit obtížnost o další level.

Provedení:

  • Připravte si cokoli, co vám poslouží jako opora pro dlaně.
  • Otočte se zády k lavici, dlaně položte na lavici v šíři ramen tak, že směřují vpřed. Paty nohou dejte do takové vzdálenosti, abyste zády při pohybu dolu byly kousíček od lavice. Kotníky dejte mírně od sebe, nohy nepokrčujte.
  • Propněte paže, dívejte se před sebe. Nyní jste ve výchozí poloze.
  • Pokrčte lokty a váhou těla jděte dolu až do polohy, kdy jsou paže od lokte po rameno rovnoběžně s podlahou nebo do té polohy, kterou zvládnete.
  • Poté se z dolní polohy vraťte zpět a cvik opakujte.
  • Lokty těla držte po celou dobu cvičení podél těla, nevystrkujte lokty do strany.
  • Během cvičení pravidelně a zhluboka dýchejte.

TIP DNK: Cvik můžete obměnit tím, že místo propnutých nohou je pokrčíte.

Výchozí poloha
Dolní poloha

Začněte tím, že provedete sérii, která představuje 6-8 opakování. Pokud začínáte zapojovat horní končetiny, bude vám tento počet stačit. Doporučený počet sérií: 3- 4. Po určité době upravte počet opakování a délku odpočinku. Před počátkem cvičení si vyberte pevnou lavici povrch, který neklouže. Zbráníte tak zbytečnému zranění. Myslete na to, že lokty by měly být během cvičení podél těla.

Kája Polívková on Facebook
Kája Polívková