RUTINA s DNK. Předkláněčka v sedě

Nejen nohy, ale i záda cyklistů dostávají při jízdě zabrat a tak se jim dnes budeme věnovat…

Z kopce  i  do kopce. Záda při jízdě na kole pracují bez oddychu. Dnešní cvik cílí na posílení horní části zad. Je vhodný nejen pro cyklisty, ale pro každého, kdo chce pro svá záda udělat něco přínosného. 

Provedení:

  • Sedněte si na podložku do tureckého sedu.
  • Narovnejte záda do roviny. Vyprste se. Hlavu držte v rovině se zády. Dívejte se před sebe.
  • Pokrčte obě paže a dlaněmi se chyťte za hlavu /týl.
  • S výdechem se předkloňte a současně uvolněte paže tak, že lokty směřují k sobě (nedotýkají se) a zároveň k podložce. Po dosažení nejzazší polohy se vraťte do výchozí polohy. Cvik opakujte.
  • Během cvičení nezapomeňte pravidelně a hluboce dýchat. S výdechem se předkloňte a s nádechem se narovnejte. Pohyb obou paží provádějte současně.
Výchozí pozice
Mezipoloha
Finální pozice


Začněte tím, že provedete 6-8 opakování. Poté tělo uvolněte, doba odpočinku je individuální.  Doporučený počet sérií: 2-3. Po určité době zvyšte počet opakování a upravte délku odpočinku. V případě časového hlediska začněte tím, že budete aktivně cvičit po dobu 20 sekund. Poté tělo uvolněte. I zde platí, že doba odpočinku je individuální . Doporučený počet sérií 3-4. 

Kája Polívková on Facebook
Kája Polívková