RUTINA s DNK. Kopačka

Někdy zdání klame. Třeba při tomto cviku, kdy můžete získat pocit, že se tu skoro nic neděje…

Z názvu můžete mít dojem, že se budou procvičovat pouze dolní končetiny. Omyl, tento cvik je zaměřen na zadeček, zadní část stehen, bříško a částečně i záda. Oblíbíte si ho díky jeho komplexnosti a nenáročnému provedení.

Provedení:

  • Sedněte si s propnutýma nohama na podložku, ruce překřižte na hrudníku.
  • Narovnejte záda a dívejte se před sebe. Nyní jste ve výchozí poloze.
  • Zpevněte se a propnutou pravou nohu zvedněte nad podložku tak, že pata i lýtko jsou nad zemí. Nárty přitáhněte k tělu.
  • Poté nohu vraťte na podložku a cvik opakujte.
  • Cvik proveďte i na druhou nohu.

TIP DNK: Nepřehánějte to. Nohu stačí zvednout pouze o několik centimetrů. Při velkém zvednutí nohy budou příliš přetěžovaná záda.

Výchozí poloha
Cílová poloha

Začněte tím, že provedete 6-8 opakování na jednu nohu a stejný počet na druhou nohu. Poté tělo uvolněte. Doporučený počet sérií: 3. Po určité době zvyšte počet opakování a upravte délku odpočinku. Během cvičení se soustřeďte na rovná záda a propnuté nohy. 

Lucie Hamanová